ภาพบรรยากาศการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในหัวข้อ “Modeling living systems from macroscopic and molecular approaches: Specific case studies of chemical morphogenesis and non-bonded interactions”